montaj
İŞLEM AŞAMALARI
Güvenlik talimatlarına (Risk değerlendirmeleri, montaj prosedürleri, kaldırma planları, güvenlik el kitapları, güvenlik denetimleri vb.) göre hareket eden ekibimizin özellikleri:

Tecrübeli uzmanlar
Tam zamanında tamamlama
Emniyet açısından kanıtlanmış bir geçmiş
Gülermak Steel
in
Gülermak Steel Construction Industry & Trade Co. Inc
All right reserved, Copyright 1958 - 2021 ©